Lid worden

Skatevereniging Venlo is een vereniging die het skaten voor iedereen mogelijk wil maken hiervoor zullen we de contributie laag houden. Hierdoor kan iedereen veilig van de skatesport genieten.
De contributie is als volgt vastgesteld (voor een heel jaar):
a. Volwassenen : € 35
b. Jeugd (t/m 18 jaar) : € 15
c. Gezin : € 55
Inschrijfgeld 5 euro per inschrijfformulier.

Inschrijfformulier 2019

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verleent u machtiging aan Skatevereniging Venlo om het verschuldigde bedrag af te schrijven. De automatische incasso zal ieder jaar rond 15 maart
plaatsvinden. Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw
bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email te geschieden voor 1 januari van het kalenderjaar, het lidmaatschap wordt op 1 januari stilzwijgend verlengd.

SONY DSC