Inschrijfformulier
  Gegevens overige gezinsleden:
  Persoon 1:
  Naam (voornaam + achternaam)

  Geboortedatum

  Geslacht
  MV
  Email-adres

  Persoon 2:
  Naam (voornaam + achternaam)

  Geboortedatum

  Geslacht
  MV
  Email-adres

  Persoon 3:
  Naam (voornaam + achternaam)

  Geboortedatum

  Geslacht
  MV
  Email-adres

  Persoon 4:
  Naam (voornaam + achternaam)

  Geboortedatum

  Geslacht
  MV
  Email-adres

  Persoon 5:
  Naam (voornaam + achternaam)

  Geboortedatum

  Geslacht
  MV
  Email-adres

  Inschrijfgeld €5,- (per inschijfformulier)
  Kosten lidmaatschap 2018
  - Gezinsabonnement : € 55 ,-
  - Volwassen : € 35 ,-
  - Jeugd (t/m 18 jr) : € 15 ,-
  (zonder email-adres worden de lidmaatschapskosten met € 10,- per jaar verhoogd voor print- en portokosten)